Prodaja

 • Razlika med manipulacijo in prepričevanjem;Enačba za prepričevanje;
 • Kvalitetna prodaja je tek na dolge proge;
 • Psihologija prodaje;
 • Udeleženci spoznavajo in osvežijo kaj narediti v različnih fazah prodajnega procesa;
 • Ozavestijo in se naučijo uporabiti svoje osebne prednosti pri prodaji,
 • Veščina postavljanja vprašanj;
 • Pridobijo na sposobnosti argumentacije;naučijo se pripraviti dobro predstavitev po 4 mat sistemu;
 • Pogajanja v prodaji;
 • Znajo učinkoviteje in uspešneje reševati probleme in konflikte;
 • Zavestno ustvarijo lastni prodajni stil;
 • Reševanje težavnih situacij; kaj pomeni zavrnitev? Vrste zavrnitve;
 • Pomen poprodajnih aktivnosti;
 • Najpogostejše napake v prodaji!

 

Izobraževanje se lahko izvaja z igranjem vlog in snemanjem s kamero, ter s podajo povratnih informacij.