Power Reading JUNIOR

Komu je tečaj namenjen

Udeležencem od 9. do dopolnjenega 12. leta.

  • Dejavnim otrokom, ki imajo poleg šole še druge dejavnosti (športniki …);
  • vsem, ki radi berejo in želijo povečati hitrost branja;
  • vsem, ki imajo težave z branjem, ne marajo brati ali/in so počasni bralci;
  • dislektikom (z blago obliko disleksije).

Kaj udeleženci pridobijo z udeležbo na tečaju

  1. Osvojijo ustrezne tehnike hitrega branja glede na starost;
  2. Izboljšajo hitrost branja in razumevanje prebranega;
  3. Naučijo se, kako se osredotočiti in kako sistematično pristopiti k branju.
  4. Naučijo se, kdaj in kako pri učenju uporabljamo hitro branje;
  5. Na tečaju lahko preberejo knjige, ki jih imajo za domače branje ali bralno značko;
  6. Pridobijo samozavest in voljo do branja: udeleženci, ki so počasni bralci ali pa ne marajo brati, ugotovijo, da je branje lahko dinamično in zanimivo.

Kotizacija za POWER READING JUNIOR je 146,40 € (z vključenim DDV). V skupino junior se lahko vključijo otroci od dopolnjenega 9. do dopolnjenega 12. leta.

Potek seminarja: sobota in nedelja od 9.00 do 14.15; Med šolskimi počitnicami potekajo seminarji v dopoldanskem času.

Zavod RS za šolstvo je izdal pozitivno mnenje o ustreznosti metode hitrega branja Power reading.

TERMINI za Power Reading JUNIOR