Power Reading STUDY

POWER READING STUDY, tečaj hitrega branja, je namenjen učencem višjih razredov, dijakom, rednim študentom in študentom ob delu.

Sposobnost hitrega učenja je od nekdaj ključna konkurenčna prednost.  Hitrejše branje je prvi korak do hitrejšega učenja in prav tako naša sposobnost, da čim hitreje izluščimo bistvo.

Poudarek je na osvojitvi tehnik hitrega branja, njihovi uporabi v procesu učenja, motivaciji in koncentraciji.

Branje strokovne literature

Pri hitrem branju boste zaradi posebnih tehnik za izboljšanje zbranosti, izostritve spomina in dojemanja povečali svoje delovne in študijske zmogljivosti. Pomembni pri branju strokovne literature sta preglednost in sposobnost umestitve pridobljenih informacij v prakso oziroma v naše že obstoječe znanje in poznavanje posamezne tematike.

Kaj pridobim z udeležbo na tečaju

V prvem delu od petka do nedelje:

  • Povečam hitrost branja; ugotovim, katera tehnika mi najbolj ustreza;
  • Izboljšam razumevanje in pomnjenje prebranega;
  • Naučim se, kako izboljšati koncentracijo;
  • Naučim se, kako strukturirano in učinkovito pregledati, izbrati in prebrati strokovna besedila;

V drugem delu od ponedeljka do torka: 

  • kako si organiziram proces učenja;
  • motivacijo za učenje;
  • kako najhitreje izluščim bistvo;
  • Ugotovim, kakšen način sprejemanja podatkov mi najbolj ustreza;
  • izdelava dobrih zapiskov in zakaj so pomembni;
  • tehnike učenje in katera mi ustreza;

V tečaj Power reading study je vključen brezplačni modul Kako se učiti hitreje in si zapomniti več– kdaj, kje in kako se uporablja hitro branje pri učni literaturi, kako si snov hitreje zapomnimo. Pri vseh oblikah tečajev hitrega branja namenjamo posebno pozornost tehnikam zbranosti oziroma osredotočenosti.

Trajanje, potek in kotizacija: tečaj obsega 24 andragoških ur, poteka od petka do torka. V času šolski počitnic so urniki prilagojeni – tečaji se izvajajo v dopoldanskem času.

Kotizacija je 237,00 € (za fizične osebe je vključen DDV; za pravne osebe DDV ni vključen).

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je tečaj hitrega branja “Power reading study” vključen v izbor obveznih izbirnih vsebin – poslovne spretnosti. Študenti EF zato najprej preverite na fakulteti, če se tam lahko vključite.

Tečaj Power reading ima pozitivno mnenje Zavoda za šolstvo RS.

TERMINI za Power Reading STUDY

Power Reading STUDY – 2.8. – 5.8.2021

2.8. - 5.8.2021 (Hibridno: v živo in on line;)

.

od pon do sre od 9.00 do 14.00

Power Reading STUDY – 23.8. – 26.8.2021

23.8. - 26.8.2021 (Hibridno: v živo in on line;)

.

od pon do sre od 9.00 do 14.00