Power Reading STUDY

POWER READING STUDY, tečaj hitrega branja, je namenjen vsem, ki so dejavno vključeni v izobraževalni proces (učencem višjih razredov, dijakom, rednim študentom in študentom ob delu).

Sposobnost hitrega učenja je v današnjem času ključna konkurenčna prednost.  Hitrejše branje je prvi korak do hitrejšega učenja in prav tako naša sposobnost, da čim hitreje izluščimo bistvo.  Poudarek je na osvojitvi tehnik hitrega branja ter njihovi uporabi v procesu učenja.

Branje strokovne literature

Pri hitrem branju boste zaradi posebnih tehnik za izboljšanje zbranosti, izostritve spomina in dojemanja povečali svoje delovne in študijske zmogljivosti. Pomembni pri branju strokovne literature sta preglednost in sposobnost umestitve pridobljenih informacij v prakso oziroma v naše že obstoječe znanje in poznavanje posamezne tematike.

Kaj pridobim z udeležbo na tečaju

  • Povečam hitrost branja;
  • Izboljšam razumevanje in pomnjenje prebranega;
  • Naučim se, kako izboljšati koncentracijo;
  • Naučim se, kako strukturirano in učinkovito pregledati, izbrati in prebrati strokovna besedila;
  • Dobim napotke, kako si organiziram proces učenja;
  • Kako izluščim bistvo iz teksta;
  • Ugotovim, kakšen način sprejemanja podatkov mi najbolj ustreza;
  • Seznanim se, zakaj so zapiski pomembni in kako izdelam dobre zapiske;

V tečaj Power reading study je vključen brezplačni modul Osnove pospešenega učenja – kdaj, kje in kako se uporablja hitro branje pri učni literaturi, kako si snov hitreje zapomnimo. Pri vseh oblikah tečajev hitrega branja namenjamo posebno pozornost tehnikam zbranosti oziroma osredotočenosti.

Trajanje, potek in kotizacija: tečaj obsega 24 andragoških ur, poteka od petka od 17.00 do 21.00, soboto in nedeljo od 9.00 do 15.45 ter v ponedeljek 17.00 do 20.00. Kotizacija je 236,00 € (z vključenim DDV).

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je tečaj hitrega branja “Power reading study” vključen v izbor obveznih vsebin – poslovne veščine. Študenti EF zato najprej preverite na fakulteti, če se tam lahko vključite.

Tečaj Power reading ima tudi Pozitivno mnenje Zavoda za šolstvo RS.

TERMINI za Power Reading STUDY

Power Reading STUDY – 27.11. – 30.11.2020

27.11. - 30.11.2020 (ON-LINE aplikacija ZOOM)

.

pet. od 17.00 do 21.00, sob. in ned. od 9.00 do 15.45, pon. od 17.00 do 21.00

Power Reading STUDY – 11.12. – 14.12.2020

11.12. - 14.12.2020 (ON-LINE aplikacija ZOOM)

.

pet. od 17.00 do 21.00, sob. in ned. od 9.00 do 15.45, pon. od 17.00 do 21.00