“Branje – no ja”

Vstopili smo v drugo polovico avgusta in če imate v družini šoloobveznega otroka, se vaše misli že počasi usmerjajo k šoli. S tem pa tudi k obveznostim, ki so pred vašim šolarjem.

Starši razmišljamo o tem, kako bi otroku čim bolj pomagali in mu olajšali določene veščine. Med njimi je pogosto branje. To je tudi veščina, ki najpogosteje zahteva od staršev, da se vključijo in z otrokom berejo.

In res je, včasih otroci enostavno potrebujejo našo pomoč in spodbudo. Branje ni enostavno in zahteva disciplino in vztrajnost. Tako kot pri vsaki stvari so takšni, ki radi berejo, in takšni, ki branja preprosto ne marajo.

Pri enih in drugih prihaja do izzivov.

Pri tistih, ki radi berejo, se pogosto dogaja, da so pretirani perfekcionisti in da ne znajo izločiti nepomebnih vsebin. Večinoma se jim vse zdi pomembno, zato lahko izgubljajo veliko časa. V nižjih razredih to še nekako gre, medtem ko pozneje s takšnim načinom dela težje obvladajo gradiva.

Pri otrocih, ki ne marajo brati, se pojavljajo težave pri besedilnih nalogah, pomanjkanju besednega zaklada, kar kasneje prinaša pomanjkanje pri argumentaciji in razumevanju prebranega. Opustijo branje knjig (bralna značka, domača branja, leposlovje za zabavo …), kar v poznejšem obdobju gotovo ne prinaša dodane vrednosti.

Zato je prav gotovo dobrodošlo, da jih seznanimo z različnimi pristopi in tehnikami branja. Pomembno je, da spoznajo, da je branje lahko dinamično, aktivno in zanimivo. Smo v obdobju informacij s katerimi nas konstantno zasipajo. Zato je še toliko bolj pomembno, tako v času šolanja, kot kasneje je, da zna pristopiti k snovi iz učbenika, da zna izluščit kaj je bistvo, da si zna organizirati snov in s tem čas.

Izkušnje zadnjih petnajst let, kar vodim tečaje hitrega branja in učenja so mi dokazale, da smo ljudje radovedna bitja. Branju se ne moremo izogniti, pomislite koliko časa na dan beremo, ali v pisni ali elektronski obliki. Na voljo imamo različne tehnike branja in prepričana sem, da se za vsakogar najde prava. Odpor do branja naj ne bo razlog za neuspeh, naj ne bo razlog, da ne bi razvili svojih potencialov ali da ne bi dosegli tega, kar si želimo.

Vesela bom, če se mi boste pridružili v naslednjih dneh na naši FB strani https://www.facebook.com/hitrobranje/, kjer boste dobili kakšen namig za pristop in lažje branje.