Poslovni seminarji

PRODAJA
VODENJE
POWER READING
DELO V TIMU
PREZENTACIJA

Udeleženci spoznavajo in osvežijo kaj narediti v različnih fazah prodajnega procesa, ozavestijo in se naučijo uporabiti svoje osebne prednosti pri prodaji, znajo učinkoviteje in uspešneje reševati probleme in konflikte …

Izvedeli boste zakaj vam položaj ne zagotavlja avtoritete. Zakaj vam brez vpliva ne uspe realizirati in uveljaviti svojih idej. Seznanili se boste z osnovnimi orodji kako razvijati svoj vpliv iz katerekoli pozicije znotraj organizacije.

Tečaj je namenjen vsem, ki se dnevno srečujejo s strokovno dokumentacijo in literaturo – zakoni, članki, poročili, e-pošto, ter tistim, ki se dodatno izobražujejo ob delu ali pa samo želijo izboljšati hitrost branja. Na tečaju je poudarek na strokovni literaturi.

Prepoznavamo sposobnosti posameznih sodelavcev in jih pravilno usmerimo v skupno dobro. Naučimo se pravilno pristopati k posamezniku ter z ustreznim načinom dosežemo oz. spodbudimo posameznikovo pripadnost podjetju in zastavljenim nalogam in ciljem. Kako ga motiviramo za izvedbo in doseganje le-teh.

Praktična delavnica, ki vas seznani s tem kakšen način komunikacije za prezentacijo vam je najbližji. Kako ostanete to kar ste in takšni kot ste, ter s pretiranim igranjem in pretvarjanjem ne izgubite svoje verodostojnosti in originalnosti.