Učinkovito delo v timu

Vprašanje ni: »ali bomo sodelovali pri nečem, kar vključuje tudi druge ljudi?«,
temveč »ali bo naše sodelovanje z drugimi uspešno? »

Na seminarju Učinkovit delo v timu bomo sledili sodobnim usmeritvam, ki poudarjajo, da je potrebno v vsakem posamezniku zbuditi zavedanje pomembnosti učinkovitega dela v timu.

Delo v timu sprejemamo kot izziv in ne kot oviro za individualno izražanje. Prepoznavamo sposobnosti posameznih sodelavcev in jih pravilno usmerimo v skupno dobro. Naučimo se pravilno pristopati k posamezniku ter z ustreznim načinom dosežemo oz. spodbudimo posameznikovo pripadnost podjetju in zastavljenim nalogam in ciljem. Kako ga motiviramo za izvedbo in doseganje le-teh.

TERMINI za poslovni seminar Učinkovito delo v timu