Power Reading JUNIOR

Tečaj hitrega branja Power reading junior

je za otroke v starosti od 9. do dopolnjenega 12. leta. Namenjen je

  • dejavnim otrokom, ki imajo poleg šole še druge dejavnosti ;
  • otrokom, ki radi berejo in želijo povečati hitrost branja;
  • tistim, ki imajo težave z branjem,
  • otrokom, ki ne marajo brati ali/in so (pre)počasni bralci;
  • otrokom z blago obliko disleksije.

Kaj udeleženci pridobijo z udeležbo na tečaju

  1. Izboljšajo hitrost branja in razumevanje prebranega;
  2. Naučijo se, kako se osredotočiti in kako sistematično pristopiti k branju.
  3. Naučijo se, kdaj in kako pri učenju uporabljamo hitro branje;
  4. Pridobijo več samozavesti in volje do branja: udeleženci, ki so počasni bralci ali pa ne marajo brati, ugotovijo, da je branje lahko dinamično in zanimivo.
  5. Spoznajo nove prijatelje.

(Na tečaju lahko preberejo knjige, ki jih imajo za domače branje ali bralno značko;)

Kotizacija za POWER READING JUNIOR je 147,00 € . V skupino junior se lahko vključijo otroci od dopolnjenega 9. do dopolnjenega 12. leta.

Potek seminarja: sobota in nedelja od 9.00 do 14.00; V času šolski počitnic so urniki prilagojeni – tečaji se izvajajo v dopoldanskem času. 

Tečaj Power reading ima pozitivno mnenje ZZŠS.

TERMINI za Power Reading JUNIOR