Stres kot vaša vrata do uspeha

Se vam je že zgodilo, da ste bili v stresni situaciji? Ste razmišljali  »ko mi vsaj tega ne bi bilo potrebno narediti«? Morda ste pomislil, kako lepo bi bilo, če bi lahko enostavno odšli. Temu bi rekli, da ste razmišljali samo o dveh možnih odzivih »begu ali boju«. Stres ju pogosto izzove.

Od kod nam takšno razmišljanje? Zakaj nam stres to povzroča?

To je odziv, ki nas je od nekdaj varoval, od prazgodovine dalje, da nas niso požrle živali ali da nas niso pokončali nasprotniki. To je vendar povezano s preživitvenim nagonom. Tudi jaz sem razmišljala tako.  Nato mi je v roke prišla knjiga avtorice Kelly Mc Gonigal »Druga stran stresa«.

Avtorica pojasnjuje, da je stresni odziv, ki ga podpirata le dve preživitveni strategiji.  “Udari ali beži”, ki sta res neprimerni za sodobno življenje. Tako kot smo se razvijali ljudje se je tudi stresni odziv skozi čas razvijal, da bi se bolje prilagodil svetu, v katerem živimo zdaj. Dalje Mc Gonigalova navaja, da stresni odziv človeku ne pomaga samo pobegniti iz goreče zgradbe. Pomaga mu tudi, da se poveže z ljudmi za socialno oporo in se uči iz izkušenj.

Ne vem kako je z vami, vendar jaz se skoraj ne spomnim, kako je ne biti v stresu. Zato mi je pričujoča knjiga potrdila neka moja razmišljanja o pozitivnih učinkih stresa ali pa predvsem o tem kako lahko obrnemo stres sebi v prid.

Imamo možnost izbire in to ne samo »boj ali beg«.

Stres nam da energijo, da se soočimo z izzivi, spodbuja nas, da navezujemo stike, pomaga nam rasti in se učiti

Kelly Mc Gonigal nas skozi knjigo povabi, da razmislimo kakšna je cena, ki jo plačamo, da se izognemo stresu. Vprašajmo se, koliko priložnosti smo zamudili, ker smo se bali stresa, kakšnim strategijam izogibanja smo se zatekli in predvsem, kako je vplivalo in vpliva na našo prihodnost naš strah, pred stresom.

Kakšno ceno plačujemo zaradi tega, ker ne sledimo ali pa nismo sledili svojim ciljem?

Potovanje skozi stresne situacije in ne izogibanje stresu nas pripelje od »ko mi tega ne bi bilo treba« do »to zmorem narediti«. Skozi izkušnje pridobimo na samozavesti in osebni moči.